Start

VÄLKOMMEN

Ätten Nordenskiöld är en svensk släkt från Uppland. Släkten är känd för sina många framstående personer inom olika områden – upptäcktsresande, militärer och sjöhjältar, polarforskare och vetenskapsmän, alkemister, botanister och mineraloger samt också i modern tid forskare, konstnärer och dramatiker.

Släktföreningens hemsida samlar information om ätterna Nordenskiöld genom alla tider. Här kan ni ta del av släktens historia och stifta bekantskap med många av släktens intressanta personer. Vi presenterar också gods och gårdar som har varit och fortfarande är i släktens ägo, litteratur kring släkten och information om våra olika vapensköldar.

AE N och Vega

Adolf Erik Nordenskiöld som med fartyget Vega upptäckte Nordostpassagen 1878-1880

”Det är en märklig släkt, den Nordenskiöldska släkten. Sällan har ett ättenamn, vars ålder ännu icke uppgår till ett drygt århundrade, varit fästad vid så många minnesvärda personligheter och i varje släktled har det burits av någon långt över den vanliga framstående man”.
Ur Svensk Familje-journal
Band 13, årgång 1874

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes